اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

   


بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور


شرایط ثبت نام در سامانه

1) لطفاً در تکمیل فرم دقت نمایید زیرا پس از تائید نهایی، امکان تغییر درخواست در سامانه وجود ندارد.
2) پس از تکمیل فرم و تائید آن، حتماً شماره پیگیری را به خاطر بسپارید زیرا برای پیگیری درخواست، داشتن شماره پیگیری الزامی است.
3) مسئولیت صحت مندرجات در سامانه به عهده خود متقاضی می باشد.
4) متقاضیانی که بدون داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای اقدام به تکمیل فرم در سامانه نمایند تقاضایشان در کمیته مطرح نخواهد گردید.
5) درقسمت مربوط به عنوان «شغل مورد ادعا»، باید عنوان شغلی که در لیست های بیمه قید گردیده، نوشته شود.
6) متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور حتما می بایستی مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.
7) مستمری بگیران (بازنشستگان، از کارافتاده ها و ... ) امکان ارائه‌ی تقاضای بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را ندارند.
8) جهت اطلاع از میزان سابقه بیمه خود می توانید به سامانه‌ی https://eservices.tamin.ir مراجعه نمایید.
9) پرونده هایی که در کمیته بدوی تائید می شوند جهت اقدامات بعدی به اداره کل تأمین اجتماعی ارسال می گردند.
10) متقاضیانی که قصد تجدید نظر خواهی دارند در قسمت «شغل مورد اعتراض»باید حتماً همان عنوان شغلی که مورد تائید قرار نگرفته است را درج نمایند. در صورت مغایرت، تقاضا در کمیته تجدید نظر طرح نخواهد گردید.

بازگشت

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ است. 1393 تا کنون