اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

   


بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور


قوانین بازنشستگی

الف ) شرایط بازنشستگی برای مردان :
1- داشتن 50 سال سن و 30 سال سابقه. {(سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم ) + سابقه کار عادی}
2-داشتن 60 سال سن و 20 سال سابقه. {(سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم) + سابقه کار عادی}
3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

ب) شرایط بازنشستگی برای زنان :
1-داشتن 45 سال سن و 30 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم)  + سابقه کار عادی}
2-داشتن 55 سال سن و 20 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم)  + سابقه کار عادی}
3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.
4- داشتن20 سال سابقه کار و 42 سال سن، با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند.

پ) آئين نامه اجرائي بند(5) جزء(ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره(2) الحاقي ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده(76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده(76) مصوب 1371 - مصوب 1380 :
ماده 15- آثار محدوديتها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آئين نامه ايجاد مي شود منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاهها نمي گردد.

* درعین حال شرایط قبلی آئین نامه به قوت خود باقی بوده و افرادی که دارای 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت وزیان آور می باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای خود را ارائه نمایند.

بازگشت

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ است. 1393 تا کنون